• ХАЯГ : СБД, 1-р хороо, Union building, 405 тоот
 • 70114127 99832427 88114127
Товч танилцуулга
Гишүүнчлэл: GOLD
Үйл ажиллагааны чиглэл: Инженер, геологийн дүгнэлт, өрөмдлөг, Архитектур, зураг төсөл, геодези зураг
Суурин утас: 70114127
Гар утас: 99832427
88114127
И-Мэйл:
Вэб: http://www.barilgageo.barilga.mn
Танилцуулга татах Лого татах
Менежертэй холбоо барих
Үйл ажиллагаа

Манай компани нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг: Үүнд

 • Барилгын инженер-хайгуулын үйлдвэрлэл рри
 • Гидрогеологи
 • Геофизикийн судалгаа
 • Бүх төрлийн барилга, байгууламж, бүс нутаг, хот суурин газрын инженер-геологийн том масштабтай зураглал
 • Хөрсний итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээ
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах, сэргээн засварлах
 • Байгал орчны нарийвчилсан үнэлгээ 
Инженер-геологийн судалгаа
 
Төрөл бүрийн барилга байгууламж, авто болон төмөр зам барих зураг төсөл боловсруулахад тухайн талбайн геологийн тогтоц, геоморфологи, гидрогеологийн нөхцөл, хөрс чулуулагийн бүтэц, физик механик шинж чанар, физик-геологийн үзэгдэл үйл явц, тухайн барилга байгууламж, тухайн орчны геологийн орчинд нөлөөлөх байдал зэрэгт үнэлэлт дүгнэлт өгөх юм. Эдгээр нь дараах үе шаттай:
 •  Урьд өмнө хийгдсэн судалгааны материалуудыг цуглуулж, боловсруулах
 • Судалгааны төсөл боловсруулах, үнэлгээ зохиох
 • Хээрийн судалгааны баганат өрөмдлөгөөр хөрсний дээжлэлт явуулж, хөрсөнд бичиглэл хийнэ. Уулын малталтаар (гар аргаар)
 • Хөрсний дээжлэлт
 • Суурин ажиглалт – инженер геологийн үзэгдэл үйл явцад газрын доорхи усны төвшний горим, химийн найрлага, хөрсний температурын хэмжилт
ХӨРСНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ
 
 “Экотех проект” ХХК-ний хөрсний химийн итгэмжлэгдсэн лабораторид MNS, ASTM аргачлалаар дараах туршилтуудыг хийж үр дүнг боловсруулдаг.
Хөрсний физик шинж чанар:
Ширхэгийн бүрэлдэхүүн, байгалийн чийг, хувийн жин, эзлэхүүн жин казгрантын багажаар уян налархайн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог.
Хөрсний механик шинж чанар:
Шаварлаг хөрс – Хам шахалтын туршилт, шилжээсийн эсэргүүцэл, хөрсний хөөх шинж (ПНГ), Хөрсний бат бэх (CBR)
Элсэрхэг хөрс – Шүүрэлтийн коэффициентийг хээрийн нөхцөлд болон лабораторийн нөхцөлд тодорхойлно.

ХӨРСНИЙ ХИМИЙН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ
Нэр Тодорхойлох чиглэл Одоо байгаа тоо /ш/
1 Компрессийн туршилтын багаж Гидропроект Хөрсний хөөлт, суултын хэмжээг 1 тэнхлэгээр 1.0 2.0 3.0 4.0, 5.0 кг даралтын дор тодорхойлох 8
2 Нягтруулалтын багаж Барилгын инженер геологийн  судалгаагаар хөрсний тасралтын үедэх дотоод үрэлтийн өнцөг тодорхойлохын өмнөх нягтруулалтын багаж 1
3 Маслов Лурьегийн Шилжээсийн эсэргүүцэлийн багаж Шилжээсийн эсэргүүцэл тодорхойлох багажаар хөрсний тасралтын үед дотоод үрэлтийн өнцөг тодорхойлоно. 1
4 Г.Н. Каменскийн багаж Элсэн болон шаварлаг хөрсний шүүрэлтийн коэффициент тодорхойлох багаж 3
5 Ус нэрэгч Нэрмэл ус цагт 10 л нэрнэ. 1
6 Хатаах шүүгээ Байгалийн чийг, амь чийг, уян налархайн тоо тодорхойлоход ашиглана. 2
7 ПНГ Хөрсний харьцангуй хөөлтийг тодорхойлоно. 6
8 Прокторын багаж Замын далангийн судалгаанд хөрсний чийгийн хэмжээг тодорхойлоно. 27
9 Аэреометр Хөрсний 3
10 Аэреометр Нефьтийн. 8
11 Термометр 50.100.500 град 3
12 Пикнометр 100 мл 56
13 Угаалгын машин 10кг 1
14 Электрон жин  200 гр 3
15 Электрон жин 500 гр 2
16 Электрон жин 2 кг 1
17 Уур нүдүүр Орос, Хятад 3
18 Колбо 250 мл 25
19 Колбо 500 мл 10
20 Туухай Орос 5 ком
21 Шигшүүрийн ком Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн тодорхойлоно:
Энэтхэг
ГОСТ
Замын жижиг , Замын том
1
1
2, 2
22 Элсний шигшүүр Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн тодорхойлно 2
23 Элсэн пелитка Орос 2
24 CBR-ийн багаж Хятад, Энэтхэг 2
25 Хагсалтын багаж Орос 4
26 Зэврэлтийн багаж Орос 1
27 Компьютер Dell Optiplex 990 Хонгконг 2 ком
28 Samsung 1165 принтер Korea 1
29 Цлиндэр Шилэн
Пивор
15
20
30 Казграндын багаж Хөрсний уян налархай, урсалтын хязгаарыг тогтоох багаж 5
31 Металл бюкс Орос 200
32 Чийг хадгалах сав Орос 1
33 Штампын туршилтын багаж Хөрсний даацат шинж чанарыг тодорхойлно 3
34 3 тэнхлэгийн багаж Хэв гажилтын модуль, дотоод үрэлтийн өнцөг, зууралдлын хүч тодорхойлно 1
35 Консолидацын багаж Суултын хэмжээ тодорхойлно 1
36 Лос анжелосын багаж Чулуулаг хөрсний элэгдэл тодорхойлно 1
             
                      
                    Аэром
етр                                        Элсэн пелитка                           Байгалийн нөхцөлд дээж авах
                     
         ПНГ (Чөлөөт хөөлт)                      Урсалтын хязгаар тодорхойлох                     ASTM-ын шигшүүр
                    
             Механикийн багаж                                   Электрон жин                             Эзлэхүүн жинг тодорхойлох
                      
Хөрсний имрэгдлийн хязгаар                                   ПНГ                                 Байгалийн чийг тодорхойлох
      дээрхи чийг тодорхойлох                 
                   
      Кальцоны аргаар эзлэхүүн                        Байгалийн нөхцөлд                          20граммын шигшүүр
            жинг тодорхойлох                               хөрсийг нэрлэх арга
                  
               Шигшүүр (ГОСТ)                           Шилжээсийн эсэргүүцэл                             SPT-ийн багаж
                                                                   тодорхойлж байгаа нь
                  
               CBR-ийн багаж                                  CBR-ийн пресс                                      CBR-ийн хэв                        
      
         Хам шахалт ASTM D2435                         Чийг тодрхойлох                                   3 тэнхлэгт (Хам шахалт
                                                                            ASTM D4944                                    шилжээсийн эсэргүүцэл)
        
               ASTM шигшүүр                                      Хөрс хатаах печ                                Казгрант (ASTM)
           
                 Элсэн конус                                               Хагарал